is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, riep hij Wjera Lebedef, vertelde haar het noodige en kalmeerde haar; zij had tot op dit oogenblik aldoor den brief gezocht en gehuild. Het was haar tot ontzetting, toen zij hoorde, dat haar vader den brief had weggenomen. (De vorst vernam dan daarna van haar, dat zij meerdere malen heimelijk Rogoshin en Aglaja Iwanovna was van dienst geweest; het was zelfs niet in haar hoofd opgekomen, dat hierin iets ten nadeele van den vorst zou kunnen schuilen.)...

Deze werd echter ten slotte zóo verstrooid, dat toen twee uur later hem een boodschap van Kolja over de ziekte van diens vader berichtte, hij in het eerste oogenblik bijna niet kon begrijpen, wat de zaak was. Die gebeurtenis bracht hem echter weer tot zichzelf, daar ze hem geweldig afleidde. Hij bleef bijna voortdurend tot aan den avond bij Nina Alexandrovna (waar men natuurlijk den zieke heen had gebracht). Wel was hij daar van weinig nut maar er zijn menschen, die men in een moeilijk oogenblik gaarne bij zich ziet. Kolja was vreeselijk onder den indruk, hij had hysterische huilbuien, maar was toch voortdurend in touw; hij liep om een dokter, zocht er zelfs drie op, hij liep naar de apotheek, naar den barbier. Men bracht den generaal weer tot het leven, maar niet tot bewustzijn, de doktoren zeiden, dat „de patiënt in elk geval in gevaar verkeerde." Warja en Nina Alexandrovna weken niet van den zieke; Ganja was opgewonden en overstuur, maar wilde niet naar boven gaan en had zelfs angst om den zieke te zien; hij wrong de handen en bij een onsamenhangend gesprek met den vorst kwam er zoo uit, dat dit toch „zoo'n ongeluk was en alsof het erom gedaan was, op zulk een tijd!" De vorst geloofde wel te begrijpen over wat voor bizonderen tijd hij het had. Hyppolyt had hij al niet meer in het huis van Ptitzin aangetroffen, 's Avonds kwam Lebedef, die na zijn ochtend-„ophelderingen", tot op dit oogenblik had geslapen zonder wakker te worden. Thans was hij bijna nuchter en schreide om den zieke zoo echte tranen, als ware hij zijn eigen broer. Hij beschuldigde zich luide, zonder echter te verklaren wat de zaak was, en hield