is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(wist ge dat niet?). En hoe heeft ze het nog wel aanvaard? Hehe! Maar tegenover haar heb ik niet gemeen gehandeld, jegens haar heb ik toch in 't geheel geen schuld, maar zij heeft mij te schande gemaakt en voor gek doen staan ... Ik heb trouwens evenmin schuld jegens u; al heb ik daar ook dat „afgebetene opgehaald, en alles in dien geest, daar staat tegenover, dat ik u dag en uur en plaats van het onderhoud meedeel en u het heele spelletje blootleg .. . natuurlijk uit ergernis en niet uit grootmoedigheid. Vaarwel, ik rammel als een stotteraar, of als een teringlijder, maar let op, neem maatregelen en wel zoo gauw mogelijk, als ge slechts den naam van mensch waardig zijt. Het onderhoud is vanavond, dat is zeker.

Hippolyt ging naar de deur, maar toen de vorst hem riep, bleef hij in de deur staan.

— Dus zal, volgens u, Aglaja Iwanovna zelf vanavond naar Nastasja Filippovna gaan ? vroeg de vorst. Op zijn wangen en voorhoofd vertoonden zich roode vlekken.

— Ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk wel, antwoordde Hippolyt half omziend, — het kan trouwens ook niet anders. Nastasja Filippovna kan toch niet naar haar toe ? En het kan ook niet bij Ganetschka; daar is toch een halve doode in huis. Zoo mag men den generaal toch noemen ?

— Alleen al om dit eene is het onmogelijk ! hernam de vorst. — Hoe zal zij er uitkomen, zelfs al zou ze het willen ? Gij kent de . . . gewoonten niet, bij hen in huis; zij kan niet alleen naar Nastasja Filippovna gaan, dat is onzin!

— Bedenk eens vorst: niemand springt uit het raam, maar laat er een brand zijn en misschien zullen ook de tiptopste gentleman en de tiptopste dame het raam uitspringen. Wanneer het maar noodig is, dan valt er niets tegen te doen, en dan gaat onze jonge dame naar Nastasja Filippovna. Of laat men die jonge dames, daar, soms in t geheel niet uitgaan ?

— Nee, ik heb niet daarom ....

— Als het niet daarom was, dan kost het haar enkel de moeite om de stoep af te gaan en dan rechtuit, en als ze wil, zelfs niet naar huis terug te keeren. Er zijn gevallen, waarin