is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaps Warwara Ardaljonovna bij Lisaweta Prokofjevna verscheen en meedeelde, dat Aglaja Iwanovna al sedert een uur in een vreeselijken toestand bij haar thuis was en blijkbaar niet wilde terugkeeren. Die laatste mededeeling trof Lisaweta Prokofjevna het meest en was volkomen waar; toen zij van Nastasja Filippovna wegging zou Aglaja werkelijk liever hebben willen sterven, dan nu haar huisgenooten onder de oogen te komen, en daarom was ze naar Nina Alexandrovna gesneld. En Warwara Ardaljonovna vond van haar kant het dadelijk noodzakelijk om zonder eenig dralen Lisaweta Prokofjevna van dit alles op de hoogte te brengen. Zoowel de moeder als de dochters haastten zich dan naar Nina Alexandrovna, en direct nadat hij was thuisgekomen volgde haar het hoofd des gezins zelf, Iwan Fjodorowitch; ook ging hen vorst Ljev Nikolajewitch achterna, ondanks dat men hem had weggejaagd en ondanks de harde woorden; maar door het ingrijpen van Warwara Ardaljonovna had men hem ook toen niet bij Aglaja toegelaten. Het einde van de zaak was overigens, dat Aglaja, toen ze haar moeder en zusters in tranen zag zonder haar ook maar iets te verwijten, haar in de armen vloog en dadelijk met haar naar huis terugkeerde. Men vertelde, hoewel dat geruchten waren en geen volkomen betrouwbare, dat Gavrila Ardaljonowitch ook toen geweldig pech had gehad; dat hij, terwijl Warwara Ardaljonovna naar Lisaweta Prokofjevna was geloopen, alleen zijnde met Aglaja op de gedachte was gekomen om van zijn liefde te gaan spreken; en dat Aglaja ondanks al haar verdriet en tranen, toen ze dat van hem hoorde, plotseling in lachen was uitgebarsten en hem eensklaps de vreemde vraag gesteld had: of hij, om zijn liefde te bewijzen, dadelijk zijn vinger in de kaarsvlam zou willen houden? Men zegt dat Gavrila Ardaljonowitch verbluft was door het voorstel en zoozeer zijn bezinning kwijt was geweest en dat zich zulk een uitbundige verbazing op zijn gezicht had getoond, dat Aglaja een hysterischen lachbui had gekregen en van hem weg was gerend naar boven, naar Nina Alexandrovna, waar haar dan