is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X

: vorst stierf echter niet vóór zijn huwelijk, noch in waken, noch „in den slaap", zooals hij aan Jevgeny Pavlowitch voorspeld had. Het kan werkelijk ook wel zijn dat hij slecht sliep en akelige droomen had; maar daags onder de menschen

scheen hij goed en zelfs tevreden te zijn; wanneer hij af en toe alleen was, was hij echter toch zeer in zich gekeerd. Met het huwelijk werd voortgemaakt; het zou ongeveer een week na het bezoek van Jevgeny Pavlowitch plaats vinden. Bij zulk een haast moesten zelfs de beste vrienden van den vorst, gesteld dat hij die had, wel ontnuchterd hun pogingen om den ongelukkigen krankzinnige te „redden" opgeven. Er liepen geruchten, dat generaal Iwan Fjodorowitch en zijn vrouw, Lisaweta Prokofjevna, voor een deel schuld hadden gehad aan het bezoek van Jevgeny Pavlowitch. Maar indien zij beiden al, in de grenzenlooze goedheid van hun hart, hadden kunnen wenschen den beklagenswaardigen van 't verstand beroofde van het verderf te redden, dan moesten zij dat natuurlijk toch wel bij die eene zwakke poging laten; noch hun positie, noch zelfs misschien hun innerlijke gestemdheid konden (wat natuurlijk was) iets ernstigers gedoogen. We hebben er aan herinnerd, dat zelfs 's vorsten omgeving deels over hem verontwaardigd was. Wjera Lebedef gaf daar trouwens niet verder uiting aan dan door enkele tranen in haar eenzaamheid, en dan ook nog door dat ze meer in de eigen kamers bleef en minder dan vroeger bij den vorst kwam kijken. Kolja begroef in dien tijd zijn vader; de grijsaard stierf aan een tweede beroerte, acht dagen na de eerste. De vorst betuigde groote deelneming in het leed der familie en bracht gedurende de eerste dagen meerdere uren bij Nina Alexandrovna door; hij was bij de begrafenis en in de kerk. Velen merkten op, dat het publiek aldaar den vorst met onwillekeurig gefluister ontving en begeleidde; en zoo was het ook op straat en in den tuin; wanneer hij ging wandelen of uit-