Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NELLY VAN DIJK-HAS.

WERD geboren 26 November 1891 te Amsterdam boven 'tij. Nelly Has was de vierde uit een talrijk gezin en heeft, wat haar jeugd betreft, vooral herinneringen aan de lange wandelingen langs het Noord-Hollandsch kanaal naar de school te Buiksloot, waar haar familie kerkelijk was ingedeeld.

Zij liep, hoewel zelden alleen, vaak te droomen en te fantaseeren en heeft zoover haar herinnering reikt, verhaaltjes geschreven of verteld aan oudere zusjes en jongere broerjes. .

— 't Ging „zoomaar"; iets na-vertellen kon, en kan ik met, vertelde de schrijfster, toen zij er, na eenig beraad, toe overging iets over haar leven en werk te vertellen.

„'kHad heel graag gestudeerd, (achteraf beschouwd 't liefst létteren) doch daar is door allerlei omstandigheden niets van gekomen.

Eenmaal „thuis", was m'n liefste bezigheid schrijven, teekenen, en „met verf kladderen", ook las ik veel, maar vaak hetzelfde — volstrekt christelijke! — boeken.

Later bezocht ik eenigen tijd de Berlitz-school en raakte ik meer op de hoogte met de nieuwere literatuur, vooral door het volgen van verschillende letterkundige cursussen, o. a. die van Annie Salomons te Utrecht

Intusschen had ik verscheidene novellen geschreven, die door m'n gesloten-zijn bleven liggen, tot 'k eindelijk den moed vond — ik meen in 1912 of '13 er een, geschreven toen ik zestien was, naar den heer Kirchner ter beoordeeling te zenden, voor „De Spiegel", die de copie dadelijk plaatste en meer novellen vroeg.

Sluiten