is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. GORDEAU Jr.

GEBOREN: 7 Mei 1877 te Den Haag; werd bestemd voor het christelijk onderwijs. Zijn opleiding genoot hij aldaar aan de Chr. Kweekschool, tijdens het directeurschap van den heer J. D. de Visser Smits.

Na enkele scholen als onderwijzer te hebben gediend, werd hij Hoofd. Doch sinds jaren is hij Algemeen Secretaris van het Nederlandsen Jongelings Verbond, speciaal voor het jongenswerk.

Zijn allereerste schetsjes gaf hij aan de vereenigingsorganen van genoemd verbond, omstreeks den leeftijd van zestien, zeventien jaar. Louter uit innerlijken drang.

Later redigeerde hij zeven jaar de jeugd-rubriek van „De Vriend des Huizes". Daarin schreef hij o.m.: „Bennie"; „De geschiedenis van Kobus Haneman"; „De Ossenkooper van 's-Hertogenbosch", enz....

Inmiddels was hij van de oprichting af medewerker, sinds meerdere jaren redacteur van het jongensblad Jong Holland".

Daarna verscheen van zijn hand: „TweeJongens"(1908); „Het Meestershuis van Terhorst" e.a...

Hij vertaalde uit het Fransen van Mevrouw de Pressensé: „Mosco de Italiaan" (Les Saltimbanques); uit het Duitsch van V. Schultz: „De Koningsbode", en uit het AmerikaanschEngelsch: „Rond het Kampvuur" van H. M. Bur en „Dagen in Glengarry" van Ralph Connor.

Het was dezen jeugdschrijver nimmer om het interessante geval te doen, doch altijd om de karakters.

Zijn meeste werk gaf hij voor jongens, die de veertien gepasseerd zijn.

Overigens is deze auteur welbewust in later jaren weer voort-