is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUGO KINGMANS.

DEN 7den Juli 1894, in het — de laatste eeuw — zeer vervallen Zeeuwsche stadje Zierikzee, ben ik geboren — aldus de schrijver Hugo Kingmans, die zich onmiddellijk bereid toonde, iets over zijn leven en werk mede te deelen.

— Mijn jeugd verliep geheel onbezorgd. Ik werd, na de lagere school, opgeleid tot onderwijzer, maar reeds op 15-jarigen leeftijd wist ik, naar den mensch gesproken natuurlijk, dat ik niet voor een klas zou kunnen staan, want toen al (waarom kan ik niet verklaren) ging mijn hart uit naar de Journalistiek.

Mijn vader voelde daarvoor niets, omdat hij er geen toekomst in zag. In ieder geval stond hij er op (zeer verstandig 1) dat de onderwijzersacte werd gehaald; wat dan ook gebeurd is.

Echter ben ik nooit aan het onderwijs verbonden geweest. Tijdens de studie voor onderwijzer, verzorgde ik meteen de boekhouding der zaak van mijn vader, wat nog al veel werk gaf.

Al vroeg voelde ik neiging tot schrijven. Op 16-jarigen leeftijd schreef ik een uitvoerig verhaal over het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden in 1576. Omdat studie en ander werk er niet onder lijden mochten, werd het verhaal, dat opgenomen werd in het toenmalige weekblad: „De Zeeuwsche Courant", geschreven in de nachtelijke uren.

Na volbrenging van mijn militairen dienstplicht (ruim drie jaar, want het was in de mobilisatie en ik was van lichting 1914) gelukte het nüj, verbonden te worden aan het toenmalig dagblad: „De Stichtsche Courant" te Utrecht, zoodat de wensch van mijn hart werd vervuld.