is toegevoegd aan je favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. L. F. DE LIEFDE.

DE schrijfster van een der beste christeüjk-literaireromans: „In Liefde Bloeyende", wier debuut valt in de jaren toen G. Schrijver z'n „Lichte Last" en Anema z'n „Duinsonnetten" gaf, werd geboren te Goes op 8 November 1875. In 1876 verhuisde zij met haar ouders naar Hoorn en vertrok vervolgens in 1905 met hen naar Zeist als woonplaats. In Hoorn bezocht zij de christelijke lagere school en volgde daarna M. U. L. O. onderwijs.

Tijdgenoot van Johanna Breevoort en Enka, viel de tijd van haar literaire productie in de jaren toen „Ons Tijdschrift" leiding gaf in christelijk literaire kringen. De „literaire" loopbaan van deze schrijfster is vrij eenvoudig. Haar talent is als dat van zoovelen, gegroeid. Doch met een sterk waarneembaren groei. Was haar eerste proza niet vrij van rhetorika — vrij spoedig, dank zij zelfcritiek en bevoegde critiek van anderen, groeide zij boven haar eerste novellen „Strijd" uit en „Begeerten des harten", een psychologische roman, draagt reeds de kenmerken van zuivere visie en afkeer voor versleten, conventioneele woorden. Het gegeven in dezen roman geeft autobiografische vermoedens, althans, zoover het gold den strijd van de hoofdpersoon, een jonge, kunstgevoelige vrouw in haar langzaam rijpen tot schrijfster. Hoewel in 1904 Verschenen, heeft het boek voor ons, een kwart eeuw later, vele bekende klanken, als het gaat over de armoede aan christelijke literatuur, de „smaak" van het christelijk publiek en uitgeverspraktijken !

Dit boek verraste ook door fijne kinder-psychologie, die de latere schrijfster van zoovele goede kinderboeken meermalen