is toegevoegd aan je favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. SCHRIJVER

(G. G. VAN AS. 1876-1927.)

GIJSBERTUS GERARDUS VAN AS, de bekende, 7 Juni 1927 overleden auteur G. Schrijver, werd 11 Januari 1876 te Utrecht geboren, als zoon van Gijsbertusjosinus van As en Gerarda Hendrika Schrijver.

Hij genoot onderwijs op de Bijz. Lagere School en werd op 12-jarigen leeftijd toegelaten tot de Chr. Normaalschoollessen aldaar, waarvan hij echter niet lang heeft geprofiteerd.

Zijn debuut was een Koninginneversje in „Het Vliegend Blad', doch zijn werken voor de pers nam eerst een aanvang, toen hij, na eenige particuliere kantoren te hebben bezocht een aanstelling kreeg aan het toen opgerichte (a.r.) „Nieuwe Dagblad", waarin hij verschillende verhalen schreef, o. a. een historisch-romantisch verhaal uit den tachtigjarigen oorlog: „Het geheim van den kloosterbroeder"; een uitgave in boekvorm werd hem door den heer Hoogenbirk ontraden.

Na nog aan de „Stichtsche Courant" te hebben meegewerkt, vertrok hij, na zijn huwelijk met mejuffrouw M. Montfoort, naar Haarlem, alwaar hij werkzaam was als correspondent van het „Algemeen Handelsblad".

Inmiddels had hij met zijn eerste, meer serieuze werk, meegedongen in een prijsvraag der Fa. Callenbach, die als gevolg daarvan, zijn verhaal, „De broeders" uitgaf en later ook „In veilige haven", welke beide, als kinderlectuur weinig geschikt, zoo goed als geen opgang maakten.

In 1903 verscheen bij Daamen: „Het eenzame pad', een roman, waarin zeker herinneringen aan zijn Utrechtsche periode zijn verwerkt, een boek, dat dadelijk succes had, en als gevolg