is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. VAN DER STAAL.

DEN 17den Juni 1879 werd de heer Van der Staal te Akkerwoude geboren. Na vijf jaren het christelijk onderwijs te hebben gediend, is hij in de journalistiek gegaan. Bij de oprichting van „De Rotterdammer" in 1903 was hij één der redacteuren. Later, in 1907, werd hij medewerker, wat hijtot:916 bleef. Ook nu nog levert hij nu en dan bijdragen voor dit blad.

Door zijn arbeid in „donker" Rotterdam kwam hij in aanraking met den zelikant der menschelijke samenleving. Mede hierdoor hebben vele zijner verhalen een evangeliseerde strekking.

Ik weet, dat ik geen literator ben," bekende hij. „Hoogstens zou men mij causeur, verteller, kunnen noemen."

Eens toen de omstandigheden daartoe aanleiding gaven, schreef hij in 8 maanden 6 verhalen. Door deze productiviteit werd hij gedwongen, méér dan één pseudoniem te kiezen

Als M. Jacobs is bij een getrouw medewerker van Timotheüs als M van der Duin publiceert hij historische verhalen bij Kok te Kampen; bij Bosch te Baarn schreef bij onder pseudoniem Peter Grossman; bij Bredée te Rotterdam ontmoeten we hem als Petrus Kruisman, terwijl ook de historicus S. van Wouden m De Rotterdammer" niemand anders dan de heer Van der Staal is. Zeker een unicum in de wereld der christelijke schrijvers.

BIBLIOGRAFIE:

Romans en Novellen i

1912/13 „Tot arbeid geroepen".

1914 „Anneke Jansz."

1915 „Zonen der kerels".