is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijke schrijvers van dezen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. K. STRAATSMA.

«» »«-* » Ï^Sjy.ï die mijn deste-

TUiidschap in den liemei ; cu

SLd ve'rzoek ^«^ï^TOtotat« Nog glinsterde de eerste sneeuwi m^tramnaar

najaarsmiddag toen* %Jhet heuvelig land, dat

Zandvoort, °ogen ^J™^ had gezien en dat nu, in ik in den zomer nog; in v01 jaa met hier en daar

-d- **etreden

winter, wijd en stil lag te Roemen ^ ^ -

En eenmaal ««^^^ te hebben (de geestelijke vuur-

toren zou mij mogelijk: owaw . kiikt evendezeetezien. en steegjes omhoog, om, &c^^^°een paar stoere zeelui, Ik daalde de steenen trap op het verlaten

bijna zwijgend in zee stonden te areii. en zag p^ ^ ^

strand sleehts een ««2^,^^^^ waarin en

^'^^ waar een vage

nevel den horizont verdoezelt

verdrukt onder den titel: „De Gantelboer».