Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Het is bedriegerijl

— Een bedrieger is hij!

— Die oude schurk!. ... Ik wist het wel, schold een magere vrouw. Reeds vroeger, in mijn jonge jaren, was hij niet te vertrouwen. ... en wat heeft hij al dien tijd daar ergens in Italië uitgespookt? r— Hij gaat zijn geld ophalen, bij Mario!

Pietro hoorde noch zag iets en bemerkte heelemaal niet dat tientallen oogenparen hem wantrouwend en misprijzend nastaarden.

Ik vind het griezelig, mompelde een jonge vrouw. Hij heeft een leven lang daar boven gewoond, in de eenzaamheid! Wie weet wat daar in die onbekende streken huist! Zij rilde en bekruiste zich. Maar het was waar dat in veler oogen van hen die Pietro nakeken een onbestemde angst glansde en het was waar dat deze eerbiedige, half vreesachtige gedachten verborgen.

Wat was eigenlijk geschied Hoe was deze

vreemde geschiedenis?, wat behelsde deze wonderlijke historie van den Faun, . . . Pietro bleef voor den ingang van de herberg staan. Zijn ademhaling ging moeilijker dan anders; hij zuchtte eens diep en klopte, aarzelend om naar binnen te gaan, het stof van zijn kleeren. Door de open deur klonken hem stemmen tegemoet. Pietro stapte naar binnen.

In de groote, lage gelagkamer zaten in een hoek een drietal mannen.

De steenen vloer blonk in het zonnelicht dat door

Sluiten