Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broch. Aencae (B. W. Schultetus), De Jezuïeten in Portugal Q. t. 19 en in het nieuwe Duitsche Rijk. Deventer 1874. 8°.

1086D 122) Aenleydingc tot een christelijcke hope, door het aen-wijsen van 't gene wy hopen moeten, ende van het gene daer onse hope moet op steunen. Door J. R.[oucourt] P[riester]. 2e dr. Loven 1673. 12°.

1164 H 42) Aenleydinge tot een Christelijcke hoope door het aenwijsen van 't gene wy hoopen moeten, ende van het gene daer onse hoope moet op steunen. Door J. R.[oucourt] Pfriester]. 8e dr. Loven [Amsterdam], voor Fred. van Metelen 1683. 12°.

1164 H 44) Aenleydingc tot de deught van penitentie, ofte een oprechte bekeringe des sondaers. Door J. R[oucourt] Pfriester]. 4e dr. Loven [Amsterdam], voor Fred. van Metelen 1683. 12°.

1086 D121) Aenleydinge tot het oprecht geloove, door de merckteekenen der waerachtige kercke Christi. Door J. R[oucourt] Pfriester]. 4e dr. Loven 1674. 12°.

1164 H 4!) Aenleydinge tot het oprecht geloove, door de merckteekenen der waerachtige kercke Christi. Door J. RfoucoURT] Pfriester]. 8e dr. Loven [Amsterdam], voor Fred. van Metelen 1683. 12°.

1164 H45) Aenleydinge tot de salige vreese Godts. 7e dr. Loven [Amsterdam], voor Fred. van Metelen 1683. 12°.

1086 D123) Aenleydinge tot de waeractige liefde Godts door de kennisse Godts, ende door het uytleggen van dese naervolgende ende meer andere vragen : wat dat is Godt beminnen, enz.? Door G. H[uijghens]. Loven 1673. 12°.

1164 H 43) Aenleydinge tot de waerachtige liefde Godts door de kennisse Godts ende door het uytleggen van dese naervolgende en meer andere vragen : wat dat is Godt te beminnen, enz. Door G. H[uijghens]. 5e dr. Loven [Amsterdam], voor Fred. van Metelen 1683. 12°.

Sluiten