Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1237 Albers (P.), De Hoogeerwaarde Pater Joannes Phillippus C 10, 11 Roothaan, XXI. generaal der Sociëteit van Jezus en de voornaamste lotgevallen zijner Orde. Met bijlagen en portr. 2 dln. Nijmegen 1912. 8°.

Broch. Albcrtus (J.), Die socialpolitische Bedeutung und WirkX, 28 samkeit des hl. Vaters Leo XIII. Münster usw. 1888. 8°.

1069 E 4 Albertus (P.) van 's Hertogen-Bosch, Capucien, Het goddelyck camerken met syne toe-behoorten ende fondamenten, bereyt voor den hemelschen bruydegom comende tot de ziele door de H. Communie, enz. 3e dr. Antwerpen [1747?] 8°.

1050 H 21 Album descriptif des fêtes et cérémonies religieuses a 1'occasion du jubilé de 700 ans du Saint-Sang, a Bruges, préc.

de 1'abrégé d'un essai sur 1'histoire du Saint-Sang

par 1'abbé C. C[arton]. Bruges 1850. 4°. — Av. pl.

952 E 47 Album de la procession générale qui eut lieu a Gand le 20 Mai 1855, en 1'honneur de 1'Immaculée Conception de la Très-Sainte Vierge Marie. Gand 1857. f° obl.

1056 H 34 Alby (Ern.), Les Camisards. (1702—1711.) Paris [1857]. 8°.

968 H 252) Alcantara (Peeter van), — Cort onderwijs, om wel ende profijtelij ck te leeren mediteren, enz. Ghetrocken int cort wt het boecxken der Meditatiën ende devotien, vanden eerweerdighen vader ende heer —, ende andere schrijvers [door Henr. Cuijckius]. Loven, by Jac. Heyberch 1595. 12°.

1066 G 312) Alcantara (Peeter), Cort onderwijs om wel ende profijtelijck te leeren mediteren. Noch een tractaetken van de devotie, enz. Noch een cort tractaetken vande dry geloften der religiën, geschreven by Jer. de Ferraria. Antwerpen 1609. 12°.

1085 F 5 Alcantara (Piet. van), Instructie om wel te mediteren, met meer andere gheestelycke leeringen ende devote gebeden. Wt de Spaensche in onse Ned. tale overgheset. Vande dry gheloften der religiën, door Jer. de Ferraria. Mechelen 1618. 12°.

Sluiten