Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1070 F 2 2) Costcrus (Franc), Ver-antwoorde veur het tweede deel sijns 1048 G 20 Schildts der Catholijcken, enz. Over-geset wt den Lat. door Joann. Reineri. Antw. 1605. 8°.

232 G 31 2) Costerus (Franc), Apologia Catholica, dat is, Catholijcke antwoorde op een kettersch boecxken Gaspari Grevinchovii, Geusch predikant tot Rotterdam. Hantwerpen, by Joach. Trognesius 1598. kl. 8°.

970 C5') Costerus (Franc), Bewiis der ouder Catholiicker leeringhe, met antwoorde op sommighe teghenstellinghen. Antwerpen, by Joach. Trognaesius 1595. 8°.

1073 G 6 . Hantw. 1601. 8°.

1183 H 22 Costerus (Franc), Het boecxken der broederschap, dat is : Vijf boecken der christelijcker leeringhen, voor de Broederschap der H. Maget Maria. Eerst int Lat. geschr. ende nu overghes. in onse Neder-duytsche tale [door Godevaert van den Berge]. Antwerpen, by Christ. Plantijn 1587. 8°.

1092 H 22 . Antw. 1604. 8°.

1096 G 1 2) Costerus (Franc), Catechismus, dat is, de christelijcke leeringhe, in maniere van t' samen-sprekinghe tusschen den meester ende den discipel. Antwerpen 1607. 8°.

971 B 14 !) Costerus (Franc), Catholiicke sermoonen op de Evangeliën van de Sondaghen naer Sinxen tot den Advent. Hantwerpen, by Joach. Trognesius 1598. f°.

1054 Costerus (Franc), Catholiicke sermoonen op de Epistelen A 10 !) ende Evangeliën van de Sondagen naer Sinxen tot den Advent. Hantwerpen 1618. f°.

970 C 5 2) Costerus (Franc), Corte antwoorde op hondert loghenen, van eenen onbekenden ketter int derdendeel van een bladt papiers gheschreven. Antwerpen, by Joach. Trognaesius 1595. 8°.

1179 H 41 Costerus (Franc), Corte antwoorde op liet versch schrift van seven apostaeten. Hantwerpen 1601. 8°.

Sluiten