Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

968 D 39 Hemert (Anth. van), Vertroostinge in alle lijden ende teghenspoet. Een devoot ende seer troostelijck boecxken voor alle bedruckte herten, enz. Utrecht, bij Herm. van Borculo 1599. 8°.

1047 J 39 Hemert (Anth. van), Vertroostinghe in alle lijden ende teghenspoet. Een devoot ende seer troostelijck boecxken, voor alle bedruckte herten. Item noch seven meditatiën, enz. 's Hartogenbossche 1619. 24°.

1097 F 12 Hemert (Ant. van), Vertroostinghe in alle lyden ende

tegenspoet. Item noch seven meditatiën op elcken dagh

van de weke, met haer gebeden. Antwerpen. [Met approb. van 1622.] 12°.

437 G 33 2) Hemert (Anth. van), Vertroostingen in alle lijden en tegenspoedt .... Hier achter zijn noch by-gevoegt, seven seer schoone meditatiën, enz. Amsterdam, by de wed. van Gijsb. de Groot 1695. kl. 8°.

Broch. Hendrichs (F.), H. J. A. M. Schaepman. Een levensbeeld. Q. u. 30 Leiden 1903. 8°.

1061 F 28 Henhoefer [Aloys] — Christliches Glaubensbekenntniss des Pfarrers — 's von Mühlhausen ; seiner Gemeinde und seinen ehemaligen Zuhörern und Freunden gewidmet. Tübingen 1822. 8°.

711 D 17 Hennequin (Ant.), Lyk-sermoenen, enz. Brugge 1769. 8°.

1088 B Henrion [M. R. A.], All gemeine Geschichte der Mönchs33, 34 orden. Frei bearbeitet und betrachtlich vermehrt von Jo.j.

Fehr. Mit Vorr. von [C. J.] Hefele. 2 Bde. Tübingen 1845. 8°.

1013 B 1 Henrion [M. R. A.], Histoire des ordres religieux. Bruxelles 1838. 4°. — Av. pl.

1071 E 24 Hensberch (Vinc), Des conincks wiin-kelder. Dat is : Een seker tractaet, leerende hoe een bruydt Christi sal moghen ingheleydt worden in den wijn-kelder van den oppersten coninck, enz. Hantwerpen 1621. 12°.

Sluiten