Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1016 G35 Hérouville (d'), L'imitation de la Très-Sainte Vierge. Paris 1819. 12°. — Av. frontisp.

971 E 23 Herp (Henr.), Den spiegel der volmaectheyt. Seer profitelijck allen menschen, in wat state si syn, enz. Loven, bij Jan Waen 1541. 8°. Achterin eenige gebeden in hs.

1061 E Herrmann (F.) und R. Schmidt, Protestantischer und 24-26 römischer Schriftbeweis. 3 Tle. Stuttgart 1906. 8°.

I. Protestantischer Schriftbeweis. II. Römisches Christentum in kritischer Beleuchtung. III. Römischer Schriftbeweis.

Broch. Herrmann (W.), Römische und evangelische Sittlichkeit. X. v. 16 2. Aufl. durch die Besprechung einer römischen Gegenschrift vermehrt. Marburg 1901. 8°.

Broch. Herstel — Het gewaand — der bisschoppelijke hiërarchie in

J. b 17 Nederland. 1853—1903. Rotterdam 1903. 8°. E. M. L. 21

Broch. Herstel — Frankrijks — en Pruisens kastijding, voorspeld

W. m. 7 door de H. Maagd in den Elzas en te Fontet. Uit het Fr. door een R.K. priester. 4e dr. Amsterdam 1874. 12°.

1086 D 292) Her te — Het oprecht christen — ende de teeckenen van eenen goeden gheest. 3e dr. Ghendt z. j. 12°.

1078 D 11 Herte — Het heylich — ver-eert aen alle godt-vrughtighe herten voor een nieu-jaer. II. druck, rijcker van stoffe, van beelden en poësie. Door eenen priester der Societeyt Jesu [Adr. Poirters]. Antwerpen 1660. 8°.

1219 G 29 Hertling (Georg v.), Das Princip des Katholicismus und die Wissenschaft. Grundsatzliche Erörterungen aus Anlass einer Tagesfrage. Freiburg i. Br. 1899. 8°.

1084 C 35 . 2. und 3. Aufl. Freiburg i. Br. 1899. 8°.

1063 F 33 Hertum (H. W. J. van), Levens der heiligen voor alle dagen des jaars. Geïll. le dl. Jan.—Maart, 's Hertogenbosch 1873. 8°.

Sluiten