Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broch. Huguet [Jos.], Notice sur 1'Archiconfrérie du Cordon de W.o. 5 Saint Joseph, contenant les guérisons miraculeuses obtenues par cette sainte pratique. 7e éd. Paris s.a. 16°.

1059 B 21 Huguet [Jos.], Terribles chatiments des révolutionnaires, ennemis de l'église, depuis 1789 jusqu'en 1867. Lyon etc. 1867. 8°.

1238 H 9 Hulck (Ad. vander), Groot bewys daer in grondelijck wederleydt wordt, een seker Paepsch boecxken, gheintituleert Cleyn bewys, der heylighe, oude, Roomsche, Catholijcke Kercke, beschreven door J. D. C. Ter Goude 1650. 8°.

Broch Hulde aan den Hoogwaardigen en Doorluchtigen Heer M.c. 28 Jacobus Grooff, bisschop van Canea in partibus infidehum, enz. Amsterdam 1846. 8°.

1088 D 12 Hulde — Neerland's — aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in den loop der eeuwen. Leerstellig-geschiedkundige studie door C A. B., Pr. van de Orde der Minderbroeders Capucijnen. 's Hertogenbosch 1904. 8°. - Met titelpl.

1073 Huleu (J. G.), Conferentiae ecclesiasticae de officio pastons E 20-27 boni [ofte Catholyke onderwyzingen op den Mechelschen catechismus]. 8 tom. Mechliniae 1785—94. 8°.

1095 G 375) Hulp-middelen ende aflaeten aen de gheloovighe zielen in 't vaghevier toeghesonden door 't bermhertigh Broederschap tot verlossinghe vande selve, inghestelt by de PP. Augustynen binnen Antwerpen, enz. Antwerpen 1725. 12°.

1096 J 42 Hulshof (J.), De heerlijkheid der heiligmakende genade. Zwolle 1865. 8°.

1012 G 6 Hulst ([Maur. Le Sage d'Hautecoeur] d*), Vie de la Mère Marie-Térèse, fondatrice de la Congrégation de 1 Adoration Réparatrice. 3e éd. Paris 1883. 8". — Av. portr.

1091 G413) Hunnius (Nic), Kurtzer und gründlicher Bericht, auss welchem ein guthertziger Leser von der Römischen und Evangelischen Kirchen urtheilen kan, auss Gottes Wort gestellet. Wittenberg 1630. 12°.

Sluiten