Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1186 E 40 Willemsen (M. A. H.), Het zilveren jubelfeest van Zijne Heiligheid Paus Pius IX, gevierd te Maastricht van 16 tot 21 Junij 1871. 2e uitg. Maasticht 1873. 8°.

419 F71) Willetus (Andr.), Send-brief Jude, kortelijck verklaart, ende tegens de voornaamste dwalingen ende verdorven zeden des Pausdoms toegeeyghent. Mitsgaders Kentekenen van de ware en valsche religie. Uit het Eng. vert. door Gillis van Breen. t' Amsterdam, by Sam Imbrechts 1656. 12".

Broch. Wilmowsky (J. N. v.), Der heil. Rock. Eine archeologische W. p. 19 Prüfung des zur Verhüllung der Reliquie der Tunica des Erlösers verwendeten prachtreichen liturgischen Gewandes im Dome zu Trier, usw. Trier 1876. 8°.

1067 C 25 Windeck (Joann. Paul.), Controversiae de mortis Christi efficacia, inter Catholicos et Calvinistas hoe tempore disputatae, etc. Coloniae Agr. 1603. 4°.

1061 J 18 Winfried (Armin), Los von Rom. Hin zu Christus! Graz 1901. 8°.

1216 G 20 Winkelmeyer (Jos.), A°. D>- 1345. Het H. Sacrament van Mirakel te Amsterdam. Nieuwe historische toelichting. Met inl. van J. A. Alberdingk Thijm. Amsterdam 1889.

8U. — Met titelpl.

751 H 7 Winter (Ant. Phil. N.), Heilige Geheimnissreden auf die Festtage des Herrn. Neue Ausg. Wüzburg 1870. 8°.

Z 1788 Wiseman (Nich.), De aflaten. [Uit het Duitsch.] Baarn V, 6 1911. 8°.

Kerk en Secte, V, 6.

1066 B 36 Wiseman [Nic], Conférences sur les cérémonies de la Semaine Sainte a Rome. Trad. de 1'Angl. par De Valette. Bruxelles 1842. 8°.

702 F 27 Wiseman (Nic), Conférences sur les doctrines et les pratiques les plus importantes de l'église catholique. Trad. de 1'Angl. par Alfr. Nettement. 2 tom. (1 vol.) Bruxelles 1839. 8°.

Sluiten