Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkende herleving van de Kerk des Heeren uit de volken mede de rijke zegen zijn, die de genade des Heeren brengt.

O wat zal het zijn! zoo roept hier de apostel in heilige zuchting door den Heiligen Geest naar het verborgen einde. En hij roemt, als apostel des Heeren, en ook als Israëliet: wat zal het anders wezen dan het leven uit de dooden!

Zoo blijft naar Gods Welbehagen de betrekking tusschen Israël en de volken der wereld, die onder het oordeel van Israëls verwerping doorgaat, tot het einde toe; om uit dat einde, dat mede de bangste worsteling brengen zal, door te blinken in ongeziene heerlijkheid en in eeuwige zalige jubels te triumfeeren.

DE HEILIGE OLIJFBOOM.

En Indien de eerstelingen heilig zijn zoo is ook het deeg (heilig); en indien de wortel heilig is, zoo zijn ook de takken (heilig). En zoo eenige der takken afgebroken zijn, en gi], een wilde olijfboom zijnde, in hun (plaats) zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zoo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen: de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Wees niet hooggevoelende, maar vrees! Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft (zie toe), dat Hij mogelijk ook u niet spare. Zie dan de goedertierenheid en de gestrengheid Gods; de gestrengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig, hen weder in te enten. Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke (takken) zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden.

Romeinen XI : 16—24.

Sluiten