Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diep in ons ,,Christendom", dat in menig opzicht meer Platonisch dan Christelijk is.

Wat Paulus heeft te zeggen over de ook ons zoo bekende idealen eener „nieuwe gemeenschap", voert tenslotte vanzelf tot zijn eigenlijk geheim: het leven ,,in Christus".

Men zou wellicht op dergelijke wijze ook over andere Nieuwtestamentische figuren kunnen schrijven: het Nieuwe Testament is een rijkdom van leven. Maar Paulus spreekt m.i., het meest direct tot onzen tijd. Zijn geestelijk wezen teekent zich ook het scherpste af, zóó dat wij zelfs iets van zijn eenzaamheid kunnen verstaan.

Leiden — 25 Augustus 1931

J. DE ZWAAN

Sluiten