is toegevoegd aan uw favorieten.

Paulus als geestelijk hervormer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Wat de wereld mist

Voor den modernen mensch mankeert er aan onze wereld wel het een en ander: de maatschappij kon beter geordend worden, de voortbrenging en verdeeling van de goederen der aarde zou wel doelmatiger te organizeeren zijn. Tenslotte ziet men ook wel, dat de mensch nog verre van volmaakt is. Wat de wereld dus noodig heeft, is een nieuwe gemeenschap en een nieuwen mensch. Maar of de wereld iets zou missen, wordt zelden bedacht. Bij Paulus is, daarentegen, de overtuiging fundamenteel, dat de wereld iets mist, dat van de allergrootste beteekenis is, n.1. inzicht in den zin van haar bestaan.

Hoe abstract dit ook lijkt, moeilijk te vatten is het niet voor ieder, die — op kleiner schaal — ditzelfde gemis heeft gevoeld. Wanneer men b.v. een taak heeft te vervullen, waarvan men niet kan beseffen waartoe zij eigenlijk dient, raakt de arbeids-vreugde weldra zoek. Dat is een ellendig verschijnsel, een van de moeilijkste vragen van onzen tijd.

Maar ook de levensvreugde kan verloren gaan, wanneer de vraag „waartoe leef ik eigenlijk?" geen antwoord vindt.

Zoo is het ook duidelijk, dat de eigenlijke spankracht verdwijnen moet, zelfs bij het edelste werk tot heil van de menschheid, wanneer het optimisme omtrent de toekomst het af schijnt te leggen tegenover de feiten. Het pessimisme — dat sterk groeit in onzen tijd, en met reden — verkondigt dan, dat het wereldgebeuren geen zin heeft. De omstandigheden kan men veranderen, althans zij worden telkens anders, maar het z.g. geluk der menschheid wordt er niet grooter van. Iedere zegening der beschaving brengt haar eigen vloek mede. Iedere vooruitgang in verbreiding van kennis en nadenken beteekent, dat breeder kringen meenen te gaan inzien welk een hopelooze geschiedenis het groote avontuur der menschheid is. Het heeft geen zin om in dit alles een zin te zoeken. Het is de toewijding van hart en kracht niet waard. Het leidt nergens heen, en het Niet zal heel de wereld met al wat daarop gebeurd is verzwelgen, zooals eenmaal heel dit gewriemel begonnen is zich uit het Niet te ontwikkelen. Voor mensch en dier