Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na de invoering der Kinderwetten in 1905, werd in voorbereiding genomen een reorganisatie van het Rijks-Opvoedingswezen. In 1910 werden geopend de gestichten te Amersfoort en te Leiden.

Enige jaren later was de volledige bestemming der gestichten tot stand gekomen. „De Kruisberg" diende voor aanvankeüjke opneming en observatie, terwijl er tevens een afdeling voor zwakzinnigen werd gevestigd Amersfoort voor schoolonderwijs, Veldzicht voor ambachten en landbouw, Alkmaar voor gereïntegreerden en Leiden voor lastige jongens boven 17 jaar en voor jongens uit andere gestichten. ,

Was de opzet der Rijksgestichten voor die tijd schitterend niet minder waardering verdient het streven om te zorgen, dat er in de Rijksgestichten goed opgeleid en onderlegd personeel werkzaam was en de naam Dresselhuys blijft hieraan voor altijd met ere verbonden. ...

In Augustus 1916 werd aan de Rpsgestichten nog een belangrijk instituut toegevoegd. Toen werd ten dienste van Officieren van Justitie, Voogdijraden en Verenigingen, welke voogdn aanvaarden, in het gesticht te Alkmaar een Centrale Ryks-Observatie-Innchting

Tijdens de oorlogsjaren bleek het niet mogelijk, al de ter beschikking der Regering gestelde knapen op te nemen. Als tijdehjke RijksOpvoedingsgestichten werden de inrichtingen te Leeuwarden en Harderwijk geopend.

Ondanks deze maatregelen, herhaalde zich het euvel der negentieer-iaren De gestichten konden de stroom niet verzwelgen en vonnissen bleven volkomen onuitgevoerd. Toen in 1920 vlugge opname weer mogelijk was, bleek voor vele jongeren, die een — en zeits meermalen ten beschikking der Regering waren gesteld, door de veranderde sociale omstandigheden, opname niet meer nodig.

Beleefde het mjlts-Opvoedingswezen in het eerste 20-tal jaren na de aanneming der Kinderwetten een tijdperk van grote bloei, was er in die jaren een buitengewone en hartelijke belangsteUing voor het geheele ttjks-Opvoedingswezen, daarop is gevolgd een tijdperk van sterk afnemende belangstelling. MkÈ}' S i

De vermindering van het aantal Rflks^oedingsgestichten_is wel buitengewoon groot geweest. Het tijdeltfk gesticht te Harderwijk werd nefeerst opgenSïiW), daarop volgde^Alkmaar toen^uwarden, vervolgens Leiden (1922) en eindelijk in 1932 „Veldzicht te

Tegelijk met de opheffing van „Veldzicht" voltrok zich de reorganisatie ten opzichte van het personeel, welke reorganisatie m de volgende bladzijden aan een critische beschouwing zal worden onderworpen. , l'-} .. ,

Thans, in 1934, zijn nog overgebleven de gestichten te Doetinchem en te Amersfoort. , ï '..'-.'^

Stelt men zich de vraag, waardoor het mogelijk was, het aantal

Sluiten