Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Mei 1933.

3. Polymorphe perversiteit.

4. Na een paar maanden was patiënt geleidelijk zijn perverse neigingen kwijt.

5. Is in 1% jaar 7 pond zwaarder geworden.

6. Heeft geen beroep.

7. Geen hinder.

8. Is ongehuwd.

9. 12 April 1935.

10. Verbeterd.

11. Vaderszusterszoon is idioot. Vaderbroer is verpleegd geweest voor hoogmoedswaanzin, was 2 maanden in een Duitsch gevangenkamp, waarover hij artikelen heeft geschreven. Vader en vadersvader waren alcoholisten. Jongste broertje is zenuwachtig en bewegelijk. Vader is psychopatisch gedegenereerd; is 5 jaar geleden gescheiden.

12. Is niet in staat een oordeel uit te spreken, maar heeft wel den psychiater kort na de operatie verweten, dat deze door den duivel was bezeten, toen hij hem liet castreeren; want nu kon hij geen nageslacht meer krijgen.

13. Zie de ziektegeschiedenis.

Ziektegeschiedenis.

Overgenomen uit de aanteekeningen in het gesticht, waarin patiënt thans wordt verpleegd, aangevuld door de persoonlijke meening van den behandelenden psychiater.

Patiënt heeft in Mei 1924 op 11-jarigen leeftijd encephalitis lethargica gehad. Was voordien normaal, kon goed leeren. Hij heeft toen 14 dagen geslapen, werd n weken in een ziekenhuis verpleegd, daarna in herstellingsoord. Hier kreeg hij caracterveranderingen. Hij werd verdrietig, had urenlange gilbuien, was ongezeggelijk, lastig, prikkelbaar. Dit werd steeds erger, toen hij in zijn woonplaats weer naar school ging. Daarop is hij weer in het ziekenhuis opgenomen, waaruit hij na 3 weken in een gesticht is ondergebracht. Daar was hij zoo lastig, dat hij 11-6-1927 weer in het ziekenhuis is opgenomen. Hier was hij zeer lastig voor zijn medepatiënten, zoodat hij enkele dagen later in een krankzinnigengesticht is opgenomen. Volgens de mededeeling van dit gesticht was hij daar zeer druk en lastig, beweeglijk, bemoeizuchtig, brutaal, schreeuwde; moest gesepareerd worden verpleegd. Op verzoek van de moeder is patiënt toen naar een ander gesticht overgebracht, waar hij thans nog wordt verpleegd. Hier is hij 15-6-1932 opgenomen.

Volgens mededeeling van den psychiater van dit gesticht was pa-

Sluiten