Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar te vergeefs. Wanneer een dergelijke instelling van de overigens normale personen tegen de crimineele tendenz niet bestaat, maar deze in de geheele psyche vast zit, kunnen ook recidieven na de operatie optreden; evenzoo natuurlijk als het krankzinnigen betreft. De gevallen moeten zeer nauwkeurig onderzocht worden, en eerst moeten ook alle andere behandelingsmethoden zijn beproefd. Eventueele later optredende verschijnselen vallen in het niet tegenover de defecten van vóór de operatie en vormen geen contraindicatie. De toestemming van de patiënten hebben we tot nu toe altijd gekregen. We houden dit ook psychotherapeutisch van belang. Vóór alles hebben we ernstig bezwaar gemaakt om den rechter de bevoegdheid te verkenen de castratie als bijstraf aan sexueele misdadigers op te leggen. De bezwaren tegen elke dwangcastratie zijn m.i. steekhoudend. Het is de vraag, of zoowel de gerechtsarts in Duitschland, waar dwangcastratie bestaat, als de rechter in staat zijn, die gevallen uit te kiezen, waarbij de ingreep werkelijk is geindiceerd. Laat men hen beslissen over menschen, die men min of meer naar de strafmaat beoordeelt, dan zijn eensdeels mislukkingen zeker te verwachten, anderdeels is er sprake van een gerechtelijke maatregel betreffende een ingreep in de lichamelijke integriteit, die zeker niet met de medische beginselen overeenkomt en waarvoor de wetgever alleen de verantwoording heeft te dragen.

In de laatste 25 jaar zijn ongeveer 45 sexueele misdadigers in de kliniek te Zürich op hun verzoek, of, als ze niet tot oordeelen in staat waren, met toestemming van den voogd, gecastreerd en wel om zoo te zeggen zonder uitzondering met goed gevolg. Anderen waren met de methode niet zoo tevreden, wat echter naar mijne meening komt, doordat men de gevallen niet voldoende goed heeft onderzocht en ongeschikte gevallen opereerde. Het eenige geval, waarbij een recidief optrad, is misschien het beste bewijs: De chirurg had, zonder dat ik het wist, om de involutieverschijnselen minder sterk te laten werken, een testikel onder de buikhuid getransplanteerd: de man werd 3 maanden na ontslag weer teruggebracht wegens recidief, toen de testikel nog in het onderhuidsche bindweefsel lag. Nadat ze geheel was geatrophieerd, heeft de patiënt geen delicten meer begaan".

Lange kwam in zijn publicatie betreffende 310 oorlogsge-

Sluiten