Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de wetenschap zou de abnormale sexueele drift veroorzaakt worden door een hormonale en een psychische component, welke laatste in de hersenen zou vastliggen. Nu heeft men gevreesd, dat de castratie wel de hormonale component kan doen verdwijnen, maar niet de psychische. Er blijkt nu echter uit de 50 gevallen, dat de geslachtsdrift in verreweg de meeste gevallen is verdwenen of zeer sterk verminderd en de abnormale werking is opgehouden. Bij een zeer kleine groep (behoorende tot de homosexueelen) schijnt van de psychische component nog iets overgebleven te zijn. Een paar gecastreerden hebben nog vriendschappelijke omgang (geen sexueele) met mannen en jongens. Maar bij geen van hen zijn abnormale sexueele handelingen geconstateerd, behalve in een geval, waarin de gecastreerde kort na de operatie met minderjarigen homosexueele handelingen verrichtte. Volgens den patiënt zelve echter hadden deze handelingen plaats na provocatie van de kant van den minderjarigen partner. Hij had daarbij geen geslachtsgenot. Niettemin is de man toch weer geinterneerd.

Het resultaat kan bij het aanleggen van een strengen maatstaf niet anders dan gunstig luiden. Iedere andere medische behandeling, die zoo'n absoluut minimaal en zoo'n gering recidief kan aanwijzen, zou men zeker voortreffelijk noemen".

De Medische Raad spreekt ten slotte als zijn meening uit na een 5-jarige ervaring:

„De castratie uit zich als zeer effectief, en de resultaten zijn bijzonder gunstig. De gevaren en ongemakken zijn zoo gering, dat ze niet in aanmerking komen tegenover de persoonlijke en maatschappelijke voordeelen".

De buitenlandsche onderzoekers komen dus, kort samengevat tot de volgende conclusies:

Wolf. „De gevaren van de castratie, op verzoek van den patiënt uitgevoerd, zijn gering. De voordeelen zijn groot; in talrijke gevallen kan men van redding van het psychische en sociale leven spreken. Eenige mislukkingen zijn onvermijdelijk; doch bereikten de ernstige toestanden van de therapeutische castratie nooit de hoogte als bij de traumatische gecastreerden. De verhouding van de voordeelen tot de nadeelen schijnt ook gunstig te zijn. Zoo houden we de castratie voor een medisch beslist toelaatbare operatie".

Maier. Deze heeft in de laatste 25 jaar ongeveer 45 sexueele

Sluiten