Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. EXHIBI- TIONISTEN

Leeftijd Leeft, bij

No. SchriJyer en Diagnose Anamnese Erfelijke bij en en jaar Libido potenüe Toestand bij laatste Oordeel Oordeel

gevalsno. belasting jaar van v. laatste onderzoek patiënt arts

castratie onderz.

■ | .

1. Frank II, Psychopa- Reiziger, geb. 1878; moeilijk Vader hyper- 34 jaar 54 jaar, verdwe- verdwe- Is een geheel ander mensch zeer gunstig

Slotopols- thie met op te voeden; in opvoe- sexueel; dito Novemb. 1932 nen nen geworden; heeft zich maat- tevreden

ky III, perverse dingsgesticht. Is 1896— zuster; broer 1912 schappelijk opgewerkt; zeer

Hack- neigingen; 1912 14 maal bestraft, zie no. 2. energiek; goed echtgenoot

field 13, sadisme, waarvan 11 maal voor ze- Zusteren en vader; werkt zelfstandig.

Staehelin moreele denmisdrijven, meest exhi- halfz. zwak- Iets eunuchoiede habitus;

9, Broer v. defecten; bitionisme. zinnig. gewichtstoename; geen we-

no- 2- exhibitio- zenlijke veranderingen, nisme.

2. Frank III, Psychopa- Los werkman, geb. 1880; als boven. 34 jaar, 52 jaar, verdwe- ? Rustiger geworden; aanvan- ? tamelijk

Hackfield thie met moeilijk op te voeden; vage- 1914 1932 nen kelijk nog steeds arbeids- gunstig

14. Broer v. moreele de- bond; 1901—1913 23 maal schuwen leugenachtig. Geen

no. 1. fecten, ex- gestraft voor diefstal, be- zedelijkheidsdelicten meer;

hibitionis- drog en sexueele delicten. tenslotte maatschappelijk me. Zeer hypersexueel, leugen- geworden. Soms alcoholachtig en onbetrouwbaar. misbruik met betrekkingsOngehuwd. waan; mogelijk schizoiede

symptomen; geen baard-

• groei; het gaat hem in 1932

goed, heeft rustig leven.

3. Frank V, Psychopa- Melkhandelaar, geb. 1883. Vader licht- 40 jaar, 49 jaar, verdwe- verdwe- Werkt nu geregeld; geen zeer gunstig

Sloto- thie, exhibi- Exhibitioneert veel, waar- zinnig; moe- 9-7-1923 1932 nen nen sexueele afwijkingen meer; tevreden

polsky X, tionisme. voor verschillende malen dersvader sexueel-perverse droomen

Hackfield gestraft. Gehuwd. Zegt tus- souteneur; verdwenen, eunuchoied

16, Stae- schen 1921 en 1923 min- moeders- type. helin 5. stens eens per maand ge- broer ar-

| exhibitioneerd te hebben. beidsschuw.

Sluiten