Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeftijd Leeft, bij

No- StJluLen Diagnose Anamnese Erfelijke bij en en jaar potentie Toestand bij laatste Oordeel Oordeel

gevaisno. belasting jaar van v. laatste onderzoek patiënt arts |_ castratie onderz.

7. Wolf X Psychopa- Mechanicien,geb. 1891. Stui- Vader driftig, 36 jaar, 37 jaar, na 3 mnd. na 3 mnd. Geen exhibitionisme meer; tevreden tamelijk thie, mis- pen als zuigeling; driftig; alcoholist; Jan. Febr. verdwe- verdwe- aanvankelijk gedeprimeerd; gunstig schien schi- leerde goed; op 18 jaar ex- broer onze- 1927 J928 nen nen 3 maand p.o. weer aan de zoiede ge- hibitioneerde een oom voor dehjkehan- arbeid;geendriftbuienmeer; dachten- hem, en pakte hem bij zijn delingen met in het diepst van de psyche gang, exhi- genitaliën; op 20 jaar ver- schoolkin- af en toe onrustig, vooral bitionisme. liefd, maar afgewezen; be- deren; moe- na den dood van zijne gon te drinken en te ona- dersbroer vrouw. Lichaamsgewicht neeren;exhibitioneerdevoor exhibitio- 6 kg in het begin verminschoolmeisjes; bestraft in nist; moeder derd; daarna toename van 1913; 1916 huwelijk; lang- angstaan- 11 kg. zamenhand weer exhibitio- vallen, neeren; 1916—1918 4 maal bestraft; 1919 semicastratie; na 2 jaar weer exhibitionisme, bestraft.

8. WOLF XI. Debiel, psy- Slager, geb. 1876. Heeft als Moeder alco- 46 jaar, 52 jaar, zeer verdwe- 1 a 2 maal per jaar nog ge- zeer gunstig chopathie, kind reeds kleine meisjes holiste, zus- Aug. Januari sterk nen slachtsverkeer; hierbij zwak- tevreden exhibitio- betast; op 15 jaar exhibitio- ter aan 1922 !929 vermin- ke erecties; wel genot; is nisme. neerde een tuinman voor epilepsie derd een ander mensch geworhem; van 17 jaar af zeer overleden. den; regelmatige levensveel geonaneerd; begon te wijze; werkt nu 51/2 jaar in exhibitioneeren voor jonge dezelfde betrekking. Iets vrouwen, waarbij bevredi- prikkelbaarder geworden; ging; vele malen bestraft; gauw driftig; in het begin 1906 huwelijk ; daarna 9 hoofdpijn en congesties, nu jaar normaal; 1915 recidief niet meer; vermindering inlichte dronkenschap; 1919 baard, dito; 1921 en 1922 vele malen geexhibitioneerd; 12 maal voor exhibitionisme, 3 maal voor dief stal bestraf t.

Sluiten