is toegevoegd aan uw favorieten.

Het castratievraagstuk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c , .. Leeftijd j Leeft, bij

No. rlJver en j3ia„nose Anamnese Erfelijke bij en en jaar T., ., n. .. Toestand bij laatste Oordeel Oordeel

gevaisno. 5 anamnese ■ , \ , Libido Potentie J .

° belasting jaar van v. laatste onderzoek patiënt arts castratie onderz.

77. Wolf XLII Psychopa- Geb. 1896. Met 13 jaar ho- Vader tbc. 34 jaar, 36 jaar, ? ? Prikkelbaarheid afgenomen; tevreden gunstig

thie. mosexueel misbruikt; is Moeder alco- 1930 1932 onanie verdwenen; schijnt

toch heterosexueel; ge- holiste. steeds gelukkiger te worden;

slachtsverkeer met exces- nog een jaar lang vele con-

sen; onaneert ook veel; gesties, die al meer en meer

prikkelbaar, strijdlustig, ge- teruggingen, welddadig; alcoholist; tentamen suicidium; in krankzinnigengesticht; verschillende tentamina vooral na onanie; na de excessen steeds depressie.

78. Wolf XIV Genuine epi- Tuinman, geb. 1906. Op 3 Geen. 20% jaar] 22 jaar, zeer na 1 jaar Onaneerde in de eerste 3 zeer gunstig

lepsie. jaar ie epileptisch insult; I927 ig28> ver. verdwe- mnd. p.o. nog 4 maal per tevreden

in de puberteit toename; I5 mnd. mmderd nen dag; geen of zeer zwakke

toen ook veel onanie; aan- p 0 epileptische insulten daar-

vallen bijna regelmatig in na; na 4 mnd. niet meer ge-

aansluiting aan de onanie; onaneerd; moest echter %

de aanvallen werden steeds jaar luminal hebben; na 1

er£er- jaar sexueel indifferent ;

alle 14 dagen een licht epileptisch insult; verliefd en dacht te trouwen; goed tuinman, verdient goed zijn brood; lichaam onveranderd.

79- Wolf IV Schizophre- In de jeugd geonaneerd; tbc. Vader zonder- 30 jaar 33 jaar ? ? In krankzinnigengesticht 2e ? zonder

me- van been en gewrichten; ling. tentamen suicidium; typi- invloed

wegens de onanie schuld- sche katatonie; verbetering

gevoel; zelfcastratie voor na 3 mnd.; verheft zich in

boete zijner zonden; in een verpleegster; nadat deze

krankzinnigenlokaal bij de gehuwd is en patiënt ont-

politie tentamen suicidium. slagen, recidief; weer opge¬

nomen; heeft nog steeds dezelfde aan de sexueele sfeer gebonden waanideeën; is 1 jaar later overleden.