Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is als deeltje in een reeks religieus-humanistische geschriften, dat deze brochure verschijnt. Dat in een dergelijk verband over de kerk geschreven wordt, kan niet'verbazen. Godsdienst en kerk zijn zoal niet onlosmakelijk dan toch nauw met elkander verbonden. Dus zal van een religieuze gezindheid uit hier gepleit worden voor de kerk. Daarbij zal echter het voorbehoud gemaakt moeten worden, dat de kerk zich bewust blijft van de gevaren die haar bedreigen en van haar afhankelijkheid van God die haar draagt, ook echter met het voorbehoud, dat de kerk zich bewust blijft van haar taak ten opzichte van de wereld waarin zij staat, een taak, die dr. Banning in het eerste geschrift dezer reeks omschrijft als een vasthouden aan het grote doel van „een theonome mensengemeenschap, een gemeenschap dieGodbelijdt als hoogste wet want hoogste heil."') Zo vraagt hetonze religieus-humanistische gezindheid. Gepleit zal dus worden voor een kerk die indachtig blijft aan haar afhankelijkheid, haar taak, haar bedreigdheid, kortweg, voor een open kerk.

§ 1. Kentering in de waardering der kerk

Er is een tijd geweest, die trouwens nog niet zo lang en bij lange na nog niet geheel achter ons ligt, waarop het pleit voor de kerk een hopelozer ondernemen was dan thans het geval is. De waardering voor de kerk stijgt, nadat zij geruime tijd dalende is geweest. Er is ten opzichte van de kerk een zekere kentering in de geesten waar te nemen.

Dat de waardering voor de kerk lange tijd dalende was ') Dr. W, Banning. Standhouden in stormtij, blz. 34.

Sluiten