Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naten, V.C.J.B.), slechts in een 5-tal plaatsen zijn padvindersafdelingen, terwijl in 14 plaatsen een of meer onthoudersjeugdbonden een afdeling hebben. Nieuw-Buinen heeft een vakbonds-jeugdgroep van betekenis (Fabrieksarbeidersbond). Na de invloeden ten goede, vervat in de antwoorden op de vragen onder 4 en 5 te hebben samengevat, komen we tot die invloeden, waarvan vrijwel algemeen in opvoedkundige kringen wordt aangenomen dat het invloeden ten kwade zijn.

Vraag 6.

Zijn er verenigingen of instellingen of gelegenheden, die een ongunstige invloed uitoefenen?

a. Hoe staat het met het kafeebezoek door jongeren? Wordt er door jeugdigen veel gerookt?

b. Is er in jullie plaats een bioskoop? Hoeveel? Wanneer zijn ze geopend? Vertoont men wel eens iets goeds? Komen er veel jongeren?

c. Zijn er in jullie plaats dansgelegenheden?

Hoeveel? Wanneer zijn ze geopend? Hoe oud moet men zijn om tot de dansvloer te worden toegelaten?

ad a. Waar er weinig gelegenheden zijn waar de jongeren hun vrije uren kunnen doorbrengen op nuttige en gepaste wijze, zijn zij — daar de gezinsband een algemene verzwakking heeft ondergaan — aangewezen op de slechte manieren van het besteden van de vrije tijd. Het kafee-bezoek door jongeren is dan ook in hoge mate verontrustend. Slechts een 9-tal plaatsen kwahfiseren het als matig of gering (Dronrijp, Franeker, Harkstede, Lochem, Kloosterburen, Krimpen aan de Lek, Oosterbeek, Tjalleberd, Wolvega), de andere antwoorden spreken nagenoeg alle van „veel" en _„druk" bezoek van kafees door jongeren. Het BÜdt schat het aantal 18—25-jarigen op de helft van het totale bezoek, Aalsmeer, Grouw en Usquert maken melding van de invloed, die er van de voetbalklubs uitgaat, doordat ze hun leden samenhalen in stamkroegen, waar np d* overwinning of het verlies wordt gedronken. Een korrektie van de uitspraak, dat sport de jeugd van alkoholgebruik afhoudt Voor de sport met zijn wedstrijdatmosfeer geldt de uitspraak zeer zeker niet.

IJselmonde maakt nog melding van het feit» dat in een „melksalon" aan 14-jarigen reeds bier wordt verstrekt, zoals

Sluiten