Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwaken van schoonheidsdrang, van zegepraal," van wereldzin en levensblijheid, verovering van de „aardsche" werkehjkheid door den geest (tegen deze formuleering, angstvalbg-subjectief, is nog heel wat in te brengen). De Eenaissance wordt beschouwd als een herleving van den heidenschen zijnslust, bewustwording der persoonlijkheid.

Prof. glimlacht fijn-spotziek en murmelt: herhaal, herhaal mijn woorden. Braaf... braaf... aardig bij elkaar geknutseld. . . Maar. . . maar... wanneer begon toch de Eenaissance?. . . Wanneer eindigde ze?

Professor's brüleglazen fonkelen uitdagend. Hij vraagt: kan men Eenaissance scheiden van Humanisme? Heel het begrip Eenaissance staat wankel...

Dit herhaalt de begaafde Professor in zijn artikel, tot in den treure. En zijn brüleglazen bhjven flikkeren. De schalksche flikkering erin, heeft gelijk. Wie vermag historische ontwikkebngs-resultaten in overgangen te begrenzen?. . .

De Eenaissance zelve immers heeft geen nieuwe geschiedschrijver!]" voortgebracht. . . Of is Mussato veel méér dan middeleeuwsch kronykschrijver? Of Lorenzo VaUa, of Plavio Biondo of Poggio, Bracciolini de Humanist, Plethon of Marsüio Picino,... intimus van Lorenzo ü magnifico?1)

Ay,... roept de droomer,... ontneem ons die Eenaissance niet, Hooggeleerde! Gy randt er een levenshouding mee aan. Het is voor ons, hunkeraars naar „nieuwe vormen" en „levenshouciingen", geen technische geschiedenisterm meer... het is hooggeestebjk leven.. . nieuw leven, Wedergeboorte!... Zie het leenstelsel der Middeleeuwen, de leenheeren, de achterleenmannen. . .

') Over ,,den Prachtige", zie W. Armstrong ,,Lorenzo de Medici and Florence". . .

Sluiten