Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vragen. Hij spreekt zijn vader trouwens nog maar zelden en dan meestal in de keuken, in tegenwoordigheid van anderen. In de keuken vertelt mevrouw Jonker ook iets van iemand, die zich uit liefde voor haar in het Vondelpark zou hebben opgehangen. Hij ziet den dooden man aan een boomtak hangen en stelt zich voor, dat hij het zelf is. Dan luidt opeens de bel, langer en harder dan gewoonlijk. Een van de heeren met bruine schoenen aan gaat de deur open maken, doch keert niet terug. Men begrijpt niet waar hij blijft en juist staat een ander op, om een onderzoek in te gaan stellen, als de deur van de keuken opengaat en twee in zwart gekleede heeren binnen komen. Zij blijven bij de ingang staan en achter hen, op de gang, ziet hij de uniformen van politieagenten. Het verbaast hem niet, plotseling politie te zien in dit huis, waar zoo veel gebeurt wat verboden is en verborgen moet blijven. Waarschijnlijk is er iets uitgelekt van Corrie's misdaden of van de mannen, die den ouden rechter het leven zuur maken en komt men nu de schuldigen halen. Nu hij hen in de macht van hun vijanden denkt, voelt hij pas hoe hevig hij deze menschen haat. Hij zou het kunnen uitschreeuwen van vreugde, als hij naar hun witte gezichten kijkt en zoo uitbundig vroolijk is hij, dat hij Corrie zelfs tot afscheid zou willen kussen. Aan de mogelijkheid, dat men voor zijn va-

Sluiten