Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dend en het versterkt zijn gevoel van zelfrespect, dat Nelly hem waardig genoeg acht om zich door hem te laten kussen, dat hij de eenige uitverkorene is onder de velen, die naar haar gunsten dingen. Eigenlijk is hij de liefde van deze sterke vrouw, die er voor geboren moet zijn groote dingen in het leven te doen, niet waard. Haar genegenheid voor hem heeft iets nuchter-zakelijksch, haar liefde is minder romantisch en meer mannelijk dan de zijne. Het doet vreemd aan te moeten denken, dat Nelly degene is die kinderen zou moeten krijgen, als zij trouwden. En toch is zij ten volle vrouw, is men begeerig naar haar mooi lichaam en verlangend naar de kussen van haar zachte lippen. 1914.

Frans Ferdinand en zijn vrouw te Serajewo vermoord. Oostenrijk verklaart de oorlog aan Servië.

Het vuur van de Julizon ligt op het asphalt der Parijsche boulevards en verandert het in een weeke massa, waarin de hakken der schoenen indrukken achter laten. Le Matin, edition spéciale, Le Temps, l'lntransigeant, Paris Soir, l'Humanité. De courantenverkoopers worden bestormd, men verslindt de vetgedrukte koppen boven de artikelen. Rusland verklaart de oorlog aan Duitschland. Het oorlogsgevaar komt nader. Wat zal Frankrijk doen? De Matin hetst, zweept de oorlogsstemming op, De Humanité maant

Sluiten