Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij voor haar bed en voert lange fluistergesprekken, waarbij hij zichzelf antwoord geeft. Hij vraagt Agnes of zij het goed vindt, dat haar vader weer zal gaan trouwen, maar omdat haar antwoorden nu weer eens bevestigend en dan weer ontkennend luiden, weet hij niet wat hij doen moet. Hij zou trouwens, ook als hij er zeker van was, dat zij het goed vond, niet weten hoe hij aan een vrouw zou moeten komen. De wereld is vol vrouwen, er zijn millioenen meisjes die een man willen hebben, maar desondanks is het niet zoo gemakkelijk er een te vinden. Bovendien is de kans dat men zich vergist buitengewoon groot. Een tweede Nelly wil hij niet en de Georgettes schijnen onbereikbaar voor hem te zijn. Een enkele maal wordt hij 's avonds plotseling door onrust overvallen, dan moet hij naar buiten, de straat op, de beweging van menschen om zich heen voelen. Het begin van zoo'n avondwandeling door de stad, is altijd vol beloften, maar telkens opnieuw weer komt hij teleurgesteld en moedeloos thuis. Men loopt achter de vrouwen aan, hecht zijn hongerige blik aan slanke enkels en laat zich meedeinen op het wiegen van heupen. Hij benijdt jongens, die met meisjes gearmd loopen, lacht soms spottend en verbitterd om deze jonge, onervaren liefde, die in ontnuchtering en teleurstelling eindigen zal. Op de Dam blijft hij staan bij jonge kerels, die grappen

Sluiten