Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet absoluut naar New-York. Is er niets van Tübingen?

— Ja, een telegram; dat kwam bij mijn vertrek.

— Nu, geef op dan, wat duivel! Hij las: „Ben 28 dezer Londen." Een glimlachje trok over zijn gezicht.

Met hulp van de oude Tübingen zou alles gemakkelijk in orde komen.

— Telegrafeer onmiddellijk aan Tübingen, dat ik de 29ste 's morgens in Londen zijn zal.

— Ja, mijnheer. O ja, neemt u mij niet kwalijk. .. maar... is het dus waar, wat sommigen beweren?

— Wat?

— Wel, dat u door de Tübingen ermee belast is met de Sovjets te onderhandelen over de overeenkomst in zake de Teïskconcessie, en dat Tübingen u uw aandeelen afkoopt en u in de combinatie opneemt? O, dat is een mooie groote zaak, en wat een crediet, als men eenmaal weet...

Welke dag is het? viel Golder hem in de

rede.

Hij berekende snel.

— Vier uur... Ik zou vandaag nog kunnen vertrekken... Neen, Zaterdag, dat haalt niets uit. Ik moet beslist Weille in Parijs ontmoeten. Mor-

Sluiten