Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, in dat eenvoudige kamertje, om zijn vroegeren magazijnknecht te feliciteeren met de verloving van diens zoon en zijn eigen dochter, voelt hij zich een wonder van vooruitstrevendheid, moderniteit en vrijheid van vooroordeelen." Dacosta was meer dan vriendelijk, minzaam en tegemoetkomend. Hij klopte m'n vader op z'n schouder, hij zei, dat het jammer was, dat m'n moeder deze verloving niet meer beleefd had. Hij ging te ver en mengde reeds goeden wil en spot, toen hij beweerde, dat ook zijn sinds vele jaren overleden vrouw met dit huwelijk in haar schik zou zijn geweest. Stel je voor, zijn vrouw, Anna Colago Ozorio, de dochter van den ouden trotschen parnas Chajiem-Izak Colago Ozorio! Ik wist, dat Dacosta Senior mij de baas was door zijn plooibaarheid; door het gemak, waarmede hij in ons pronkkamertje toefde, maar waar ik zelf me niet meer thuis begon te voelen. In zijn aanpassingsvermogen, zijn levensaanvaarding merkte ik een aristocratie, die ik niet bezat. Ik weet zeker, dat ik in zijn geval anders zou hebben gehandeld. July heeft mijn vader omhelsd. Als ik mij nu nog dit oogenblik voor den geest roep. Met haar parfum, haar te hooge, bijna gillende en toch zuivere stem deed je moeder m'n vader kwaad. En hij

Sluiten