Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van andere „vrouwen". Ik moest bedenken, dat je mijn bescherming, die vaderlijk en hartelijk er om vroeg te mogen handelen, als nog grievender gevoeld zou hebben dan Rosenheim's kwade trouw en beleedigend optreden. Een ongelukkige vaderliefde heeft mij doen lijden; wat ik je zoo graag geven wilde was tevoren reeds versmaad.

Spoedig kwam toen ook de breuk met Nico. Op zich zelf kon dit niet veel voor me beduiden, maar 't was als een symbolische handeling: het mezelf kinderloos maken. Nico bleef dezelfde onbeduidende kwast, die hij altijd was geweest. Zijn rechtenstudie heeft hij nooit kunnen voleindigen en op het expeditie-kantoor, waar ik hem toen een post bezorgde, gaf hij een slecht voorbeeld door zijn luiheid, en verleidde een jongen collega met zijn weelde-vertoon. Men handhaafde hem er alleen uit vrees voor mij. In dien tijd vond ik alleen nog troost in het samenzijn — meestal was het een zwijgend samenzijn — met Rachel Bueno de Mesquita, die zonder dat ik tot haar had behoeven te spreken alles van mijn leven afwist en er medelij den mee had. Dikwijls ging Rachel met me mee van kantoor naar huis en dineerde bij ons. Ze deed dat, om mij de eenzaamheid minder zwaar

Sluiten