Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— « Wat wilt ge daar mee zeggen, moeder ? »

— « Ik weet het zelf niet, mijn kind... Maar ik denk dat vader u later misschien zal noodig hebben. »

Zij sloot weer de oogen en zweeg. Hij dacht na een poosje dat zij ingeslapen was, en hij meende stil weg te gaan. Maar hare vingeren hielden met een lichten druk zijn hand vast, en bijna onhoorbaar fluisterde zij :

— « Ik denk dat vader later zoo alleen zal zijn. Herman, en ge moet mij beloven... »

— « Ik beloof het u, moeder. »

De deur werd voorzichtig geopend, en Peter Coene trad in de kamer.

Sluiten