Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11.

I TI ^ l Waren,Zfei g0ede vrienden. I kameÏ hiiJT ^handeld* huisbaas als een

^ kameraad. h„ schreef voor hem brieven aan leveranciers, h,j hielp hem bij het opmaken van rekeningen en

wannlrhrheT ^ ^ ^ hij trakteerde voor hem wanneer h,j hem ergens op straat ontmoette, hij zorgde voor het verhuren van zijn kamers aan passende behoorlijke schachten, en bewees hem in huis vele andere kleine dien ster. Onder meer had mijnheer Jean het plakkaat e geteekend B,er op flesschen dat voor het raam stond en dat vele voorbijgangers met belangstelling deed stilstaan. Mijn heer Guillaume had zijnerzijds ook geen geheimen voor mijnheer Jean. Met voorliefde sprak hij met hem over zeer ernstige dingen, over het bestaan van God, over de geleer" heid, over zijn winkel, en soms ook over zijn vrouw en over de hefde. Want madame Cleemans-De Kinder wis een goed en zachtaardig mensch, zij kwam bijna van den godganschen dag niet uit de keuken, en geriefde slechts de klanten wanneer haar man om de eene of andere reden den winkel even verlaten moest. Zij was niet zeer sterk iï het rekenen. Maar toch voelde mijnheer Guükume zich tegenover haar klein en ongemakkelijk. Waaraan dat ag w st hi, zelf niet goed te zeggen. Hij beeldde zich in daf znn vrouw hem inwendig voortdurend afkeurde en beknibbelde, en wanneer hij alleen was met zijn gedachten gaf hij haar luidop bitsige en vijandige antwoorden SS' had aan mijnheer Jean eens bekend dat zij vroeger, voor h j met

Sluiten