Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelius staat zet ge bij het overschrijven Gust, dan zal alles in orde zijn. » En hij las verder :

Mijn eenig geliefde Cornelius! Het is met een groot verdriet in mijn eenzaam en maagdelijk hart....

Plets!... De kraai liet van op den rand van de boekenkast iets vallen op den schoorsteenmantel. Zij hoorden het beiden, maar keken niet op.

dat ik mij aan de keukentafel neerzet om....

Kerlientje luisterde met blinkende oogen en een roode kleur. Zij loosde een liefdevollen zucht bij het einde. Iets zeer mooi en zacht gleed een oogenblik over hare f ruste ziel.

« Dat is toch schoon, mijnheer Jean.... 't Is precies

iets lijk van de eerste communie. »

— « Kerlientje, hier is de brief, en vergeet met bij het overschrijven overal Gust te zetten, waar Cornelius staat. »

Dat deed Kerlientje. Maar bij het overschrijven dien zelfden avond op haar kamertje, met een vermoeid hoofd en een zwak kaarslicht, vergat zij tweemaal den naam van Cornelius te vervangen door dien van Gust.

De roodharige vrijer stond den volgenden avond al te wachten op het hoekje van de straat. Zoodra het gelukkige Kerlientje bij hem kwam, begon hij met haar drie vier straffe oorvegen te geven. Want toen hij in dien schoonen brief tweemaal gelezen had « mijn geliefde Cornelius ». stond het voor hem vast dat Kerlientje er naast hem nog een vrijer-Cornelius op nahield, en brandend van jaloerschheid had hij den avond afgewacht. Kerlientje schreide dat het alleen maar de naam was « van de kiek van mijnheer Jean » maar toen werd de roodharige nog woester en verzekerde dat men morgen zijn lijk uit de vaart zou opvis-

In ieder geval, hij toonde van dien dag af meer inschikkelijkheid. De ijverzucht was als het vliegend vuur in hem wakker geschoten, hij eischte telkens opnieuw nauwkeurige

Sluiten