Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieve moeder an. Maar je moet het probeeren. Hij weet ook wel dat het den boer niet alleen om dat lapje grond is te doen. Die heeft grond genoeg. Er zit meer achter. Wanne zit er achter. Hubrecht Cysouw weet van Wanne en hem af. Zooiets blijft op een dorp niet verborgen. En Gabe Vader is geen ezel. Die kan ook wel op zijn vingers natellen dat een boer als Hubrecht Cysouw een anderen man voor zijn eenigste dochter wil hebben. Een van de jongens van Vrederust of dien oudste van Leenderts onder Meliskerke, maar hoe dan ook in geen geval Gabe Vader, wiens vader alles heeft verspeeld en die zelf, behalve dat kleine stuk grond, niets bezit.

Toch zal hij naar Hubrecht Cysouw toegaan.

* * *

- De boer is in stal, zegt de oude Gabriëlse als Gabe hem vraagt waar Hubrecht Cysouw is.

- Bedankt.

De stal-deuren staan wijd open. Gabe hoort het gehinnik en hoeven-geschuifel der paarden. Hij hoort ook het dof gemompel van stemmen.

De oude Gabriëlse ziet Gabe Vader door de deuren verdwijnen. Hij houdt even op met het mest-kruien en denkt, als dat maar een goed einde neemt, want op elkander voorzien hebben die twee het niet. Dat weet iedereen op het erf en in het dorp. De oude Gabriëlse is niet van plan om zich daarover nog druk te maken. Hij maakt zich trouwens op zijn leeftijd over weinig dingen meer

Sluiten