Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Hardstikkedood, herhaalt hij zacht en tevreden en slaat een paar maal heftig met den stok op het zand... Zoo... zoo... 'ier!...

Dan kruipt hij voorzichtig tegen den schuinen berm op. Misschien is Jaap Roelse met de honden wel in de buurt. Die komt altijd onverwacht. Die is er ineene... Hij kijkt voorzichtig tusschen de hooge grashalmen door, speurt om zich heen. Maar in de groeiende duisternis ziet hij niets. Alleen verderop de lichten van het dorp, de helle vensters van de huizen tegen de duinen opgebouwd en achter hem de kleine lamp op het duin.

- D'r is gineen... fluistert hij voldaan. Gekke Floris staat op. Hij loopt met lange,

langzame passen dwars over het vroon naar de duinen. Daar ligt hij dikwijls. Daar kunnen ze niet bij hem komen.

* * *

Het gesprek tusschen Gabe Vader en Wanne Cysouw is niet van langen duur.

Hij heeft een kwartier staan wachten voordat zij kwam. En zooals altijd den laatsten tijd, had zij haast. Laurien kwam bij haar, zei ze.

- Da' docht ik wê, zegt Gabe.

Wanne zwijgt. Wat moet ze verder zeggen? Ze is zelfs een beetje bang nu ze hier met Gabe loopt, met hem alleen langs den stillen, donkeren zandweg. Wanneer zij terzijde kijkt ziet zij het gesloten, bijna norsche gezicht. Hii kiikt niet oo of

Sluiten