Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkt de oude Gabriëlse wel eens, en hij weet niet of hij den jongen Vader moet beklagen, dat het tusschen hem en Wanne nooit iets geworden is.

Hij grinnikt even als hij Lena, een der meiden, tegenover hem hoort fluisteren: „In 't Waepen is de klaere aoltied goed 'ewist en...", maar ze slikt de rest van haar zin in als ze Wanne's blik op zich ziet gericht. Die heeft iets in haar oogen, waar ze niet van terug heeft.

Dan komt de boer binnen.

Ze hebben zijn voetstappen al gehoord op het erf; zij zien zijn gestalte gaan langs het breede venster; de klink gaat van de deur...

- Den goeienaevend, zegt Hubrecht Cysouw.

- Den goeienaevend, klinken de stemmen van Wanne en Kees, van Lena en de oude Gabriëlse.

Hubrecht Cysouw legt zijn pet op een der stoelen bij de deur en gaat aan tafel zitten.

- Noe nog da' verrekte kapittel, denkt Kees, ik staerve van den 'oenger...

De boer zet zijnen bril op en slaat den bijbel open bij den leeswijzer. Even dwalen zijn blikken langs de gezichten der aan tafel zittenden, hun oogen zijn op hem gericht. Hij legt een stroeven, knoestigen wijsvinger op den bladspiegel en vangt aan met een nadrukkelijke, eentonige, doffe stem:

- Van het boek Jeremia, het dertiende hoofstik... Alzoo 'eeft de 'Eere tot mien 'ezegd: Gae henen en koop u eenen linnen gordel en doe die aen uwe lendenen; maar brieng hem niet in het waeter.

En ik kocht eenen gordel naer het woord des 'Eeren en ik dee dien aen miene lendenen.

Sluiten