Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Da's eenen zonderliengen verhael, fluistert een der meiden en zij trekt haren omslagdoek vaster om de schouders.

- Ge moe' maêr dienke', zegt een ander, het is nie' aolles wae're wat in boeken 'eschreeve staet.

Maar die van Meliskerke kijkt met een voldaan gezicht rond. Die is machtig tevreden met den indruk, dien hij heeft gemaakt.

De oude Gabriëlse, die van den Westkaap stamt, is in slaap gevallen.

* * *

Op eenen avond als deze, wanneer er ergens in het dorp een bruiloft is gevierd of een doode weggebracht, heeft de kastelein van Het Wapen van Walcheren zijnen schik. Want die weet met zekerheid dat 's avonds de gelagkamer vol zal zitten en als ge er niet vroeg bij zijt dan zult ge er geen plaats meer krijgen. Hij staat met eenen blauwen voorschoot voor zijnen buik en met eenen lach op zijn rood, bezweet gelaat achter den toog. Die heeft zijne oogen niet in zijnen zak, deze kastelein van Het Wapen van Walcheren. Tusschen al het rumoer en geschreeuw door weet hij precies de bestellingen op te vangen. Die vergeet er geeneen. En ook verwaarloost hij op zulk eenen uitzonderlijken avond zijn vaste klanten niet. Lein Lap behoeft geen extra-moeite te doen om zijn borrel te krijgen. Die staat, voordat hij nog maar iets heeft kunnen zeggen, altijd weer gevuld voor hem. Dat is compleet een won-

Sluiten