Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn ouderen vriend en bloedverwant. Dit waren ook zijne gedachten en die van eiken ervaren Romein die de toestanden van het Rijk overzien kon. Hij hernam:

„Wat gij zegt is de waarheid. En wanneer die nietige sekte van verblinde dwepers de grootse majesteit van den Romeinsen Vrede zal hebben begrepen, zien zij hun droom geworden tot werkelijkheid,... als er nog een van hen leeft wanneer Jeruzalem met haar tempel binnenkort in puin ligt! 't Is een wreed noodlot dat zoveel bloed en rampen eist voor het verheven doel. Maar wat kunnen wij tegen den wil der goden!"

De grijze veldheer knikte toestemmend. Even ging door zijn bewustzijn de herinnering aan een andere profetie, na de verwoesting van Jotapatas door één der twe overlevende Joden hem gedaan. Het was de geleerde aanvoerder Josefus geweest, die hem de macht der Caesaren had voorspeld.... Wellicht lag ook dit in den wil der goden! Maar hij verzweeg zijn gedachte.

Nu de nevelen geheel waren verdwenen boven de vlakte schitterden in het stralend licht de rivieren en beken die westwaarts stroomden naar den horizont, waar ook de Foenicise zee zichtbaar was geworden.

Sluiten