Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen dien zwelger had hij hem gewaarschuwd voor de wraak van al de stammen in deze lage landen, wellicht ook van die in de bergen van Germanië.. ♦ ♦ Zeker zouden zij Civilis binnenkort weerzien!

Brinno staarde peinzend over het verlaten strand en de grauw-bewogen zee* En deels in zich-zelven, deels tot den grijsaard sprak hij:

„De Romeinse winterkampen zijn onvoltallig...» Vitellius is dom: hij heeft de sterkste krijgers weggeroepen en in hun plaats slecht-bewapende Galliërs en Germanen gezonden. Vitellius kent onze volken niet, Thankmar!"

De oude zanger zeide:

„Brinno, de zon daalt rood naar de golven. Vuur en bloed zullen kleuren de wolken en de velden onder de wolken. De brede stromen van de bergen en de branding der wilde zee zullen ons helpen in den strijd tegen de tyrannen van Rome. De volken van de zee en de volken van de wouden zullen hun onzichtbare goden aanroepen tot den oorlog tegen de vreemdelingen, dienaars van vreemde goden die zij als marmeren en bronzen beelden vereren in hun stenen tempels. Waartoe kwamen zij

Sluiten