Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons eensgezind van wil de Gallise volken. Aan de Romeinen is onze oorlog welkom: Vitellius zal aan Vespasianus de schuld geven; Vespasianus zal verheugd zijn, als wij opstaan tegen Vitellius... Zij beseffen niet dat wij noch den een noch den ander wensen!

„Vorsten en krijgslieden! Laten wij zweren bij de goden van onze Germaanse vaderen den eed van vrijheid, van trouw aan onze eigen volken!"

Al de sterke gestalten der aanvoerders rezen op van hun banken en de hal dreunde van klank en weerklank der zwaarden en speren op het trillend schild. De stemmen daverden: „Wij zweren den eed, bij Irmin en Donar! Wraak over de vreemde verdrukkers! Dood aan verraders!"

De priesters gaven roemers rond. en den bloedroden wijn plengend op den leembodem schreeuwden de mannen: „Dit is het bloed van onze vijanden, de rode wijn uit het zuiden!"

In den vroegen zomermorgen vertrokken zij naar hun haardsteden, om al het krijgsvolk op te roepen tot den oorlog.

Civilis reed met de voornaamsten der Kanninefaten naar den rand der aarde, waar

Sluiten