Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij wierpen schilden en speren weg, vluchtend in de richting der rivieren.

Tevergeefs trachtte Civilis zijn roofzuchtige Germanen tegen de Romeinen op te jagen; de Bataafse ruiters vervolgden de vluchtelingen; het voetvolk van Friezen en Kanninefaten raapte wapenen en buit van 't veld. En spijtig zag hij de legioenen van Lupercus snel en veilig terugtrekken, zuidwaarts, in de bescherming van Vetera Castra.

Doch vóór hem traden Friezen met den gevangen Claudius Labeo die hem tartend

aanzag. ÉPv! ,

„Nu heb je mij! Van zo'n laf verraad had ik geen vermoeden. De Bataafse ruiters werden geen overlopers op mijn bevel.

Civilis sprak met verachting:

„Laf zijn onze Bataven nooit! En opstaan tegen onderdrukkers, die zelf mets dan verraders zijn, is geen verraad! Terugkeren tot eigen volk is geen overlopen!

Nors hernam Labeo:

„De Romeinen zijn geen onderdrukkers.. Maar dat zal Claudius Civilis nooit begrijpen! De Romeinen zijn onze vrienden en bondgenoten, onze leermeesters en voorbeelden.. . Ik noem mij nog Romeins burger!"

Sluiten