Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen. Want elk wilde tonen eigen moed, beproeven eigen kracht tegen de uitheemse geweldenaars. Maar hun van ver geworpen schichten bleven machteloos hangen in de torenmuren en kantélen; door stenen, van boven geslingerd, werden vele Germanen gewond en gedood.

Toen, in razende woede, bestormden zij de muren, klimmend op ladders of over 't schildendak hunner makkers. Doch de zwaarden en pijlen der Romeinen drongen hun half-naakte lichamen terug; en uit diepe wonden bloedend stortten zij over elkander in de drassige grachten.

Civilis bespeurde wel hoe tegen het ervaren Romeins vernuft de woeste overmoed zijner woud-volken machteloos terugsloeg als een windvlaag tegen rotsen. Strijdend op hun muurshoge rijdende brug werden zij verpletterd onder de zware keien der blijden; brandende pijlen deden de gevlochten schut-daken boven hun hoofden vlammen. Uithongering zou wellicht het sterkste wapen zijn, daar de belegerden weinig voorraad hadden en hun aantal groot was door gevluchte marskramers en vele onbetrouwbare slaven.

Intussen liet Hordeonius Flaccus den

Sluiten